Skip to main content

Heidis Ekonomi

Varma möten behövs för att balansera de kalla siffrorna.

Heidis Ekonomi är en liten och personlig redovisningsbyrå som betjänar små och medelstora företag i alla slags bokförings- och löneadministrationsuppgifter, speciellt för att förbättra företagets dåliga ekonomistyrning.

Vi gör även bokslut, anbud och skattedeklarationer.

Genom att outsourca arbetsuppgifterna relaterade till ditt företagsredovisning, löne- och ekonomihantering frigör du dina händer för att fokusera på din egen specialkompetens och på att skapa resultat.

Vid behov kan du få tjänsten på finska, svenska eller engelska.

Som elektronisk programvara använder vi Netvisor och Fennoa, men vid behov kan vi använda kundens eget system.

Med empati och mot starka resultat bryr vi oss om våra kunder, så istället för att göra det minsta gör vi alltid det som krävs och det som hjälper dig att växa ditt företagsverksamhet.

Vi vägleder och konsulterar även när du planerar att expandera ditt företag eller då du ska fatta beslut om affärsverksamheten.

Vi är inte en ansiktslös redovisningsbyrå, och kunden är inte bara en uppdragsgivare för oss. Vi bryr oss om våra kunder och tar emot dig som du är.

Kontakta oss så får vi tillsammans ordning på ditt företagsekonomi!

Ring eller skicka en kontaktförfrågan via e-post.